clemmens consult

Cyanide en fytoremediatie

Clemmens Consult voerde een haalbaarheidsstudie uit voor het uivoeren van bebossing en fytoremediatie van een met cyanide verontreinigd terrein.

Fytoremediatie is het inzetten van planten voor het afbreken, onttrekken of immobiliseren van bodem- en/of  grondwaterverontreiniging (J. VANGRONSVELD et al., 2009).  Fytoremediatie is mogelijk voor verontreinigingen met onder andere zware metalen, BTEX, minerale olie, PAK, VOCl, pesticiden en cyaniden.

De beschikbare kennis over fytoremediatie is niet enkel nuttig in het kader van verplichte bodemsanering.  Het kan een grote meerwaarde bieden bij de vergroening van verontreinigde gronden waarbij functies als bodemsanering, ecologische opwaardering, eventuele valorisatie als biomassa en het creëren van een aangename en gezonde woon- en werkomgeving worden gecombineerd.  Op die manier kan fytoremediatie worden ingezet als specifiek zorgsysteem of als onderdeel van een ruimer zorgsysteem met betrekking tot het beheer van verontreinigde terreinen.

We lichten dit toe aan de hand van een casus: cyanideverontreiniging in de bodem.  Cyaniden, een veel voorkomende verontreiniging in de bodem, worden opgenomen en afgebroken door planten, meer in het bijzonder door bomen als wilg terwijl er weinig aanrijking is van cyanide in de bladeren.  Dit maakt dat fytoremediatie van ondiepe bodem- en grondwaterverontreiniging in sommige situaties een veilig en bijzonder duurzaam alternatief biedt voor de sanering van met cyanide verontreinigde terreinen.

De resultaten van de studie werden gebundeld in een artikel dat verscheen in ecoTips 06(2013)34.

Lees hier het volledige artikel.

Reacties zijn gesloten.