clemmens consult

8 februari 2014
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Cyanide en fytoremediatie

Cyanide en fytoremediatie

Clemmens Consult voerde een haalbaarheidsstudie uit voor het uivoeren van bebossing en fytoremediatie van een met cyanide verontreinigd terrein. Fytoremediatie is het inzetten van planten voor het afbreken, onttrekken of immobiliseren van bodem- en/of  grondwaterverontreiniging (J. VANGRONSVELD et al., 2009). … Lees verder

24 december 2013
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Pesticidenvrij beheer van verhardingen

Pesticidenvrij beheer van verhardingen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) publiceert een handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen.  De handleiding biedt een houvast bij het uitwerken van een duurzaam, geïntegreerd en niet-chemisch onkruidbeheersysteem op verhardingen.

17 mei 2013
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Nieuw uitvoeringsbesluit pesticidengebruik

Nieuw uitvoeringsbesluit pesticidengebruik

Op 18 maart 2013 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 gepubliceerd houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam … Lees verder

17 maart 2013
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Nieuw kaderdecreet pesticidengebruik

Nieuw kaderdecreet pesticidengebruik

Op 22 februari 2013 werd het nieuwe kaderdecreet duurzaam pesticidengebruik van 8 februari 2013 gepubliceerd.  Het decreet van 21 december 2001 wordt op 1 januari 2015 opgeheven. Eén van de wijzigingen in vergelijking met het decreet van 21 december 2001 is de … Lees verder

21 juli 2012
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Advies pesticidenreductie

Advies pesticidenreductie

Mario Clemmens is adviseur pesticidenreductie en zal vanaf najaar 2012 in samenwerking met Inverde opleiding geven in het pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen. Iedereen kan bij Clemmens Consult terecht voor advies over het pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen.  Clemmens Consult … Lees verder

17 april 2012
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Tip: Laat grond niet onbegroeid.

Tip: Laat grond niet onbegroeid.

Naakte grond wordt vlug bezet door pionierplanten.  Dat is een natuurlijk proces.  Op zich is dat geen probleem maar sommige van die planten zijn mogelijk ongewenst.  Een handige oplossing bestaat erin om de naakte grond in te zaaien met een … Lees verder

16 januari 2012
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Participatieve prijszetting

Participatieve prijszetting

Clemmens Consult hanteert voor sommige opdrachten of deelopdrachten een participatieve prijszetting (Pay What You Want). Hierbij bepaalt de klant geheel of gedeeltelijk het bedrag van het geleverde advies of de uitgevoerde werken.  De klant kan daarvoor bijvoorbeeld rekening houden met: … Lees verder

17 december 2011
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Heggenleggen

Heggenleggen

Clemmens Consult nam deel aan een opleiding “heggenleggen” die werd gegeven door Inverde (www.inverde.be). Bij het heggenleggen worden de stammen ingekapt en onder een bepaalde hoek schuingelegd.  Om stevigheid te bieden worden extra verticale palen geplaatst en wordt het geheel … Lees verder

17 december 2011
door admin
Reacties uitgeschakeld voor Vernieuwde website van Clemmens Consult

Vernieuwde website van Clemmens Consult

Onze site is vernieuwd en werd hiermee heel wat dynamischer.  Zo blijft u nog beter op de hoogte van onze activiteiten en is er de mogelijkheid om te reageren. We bouwden de site met op basis van WordPress, een open source … Lees verder