clemmens consult

privacyverklaring

BV Clemmens Consult, gevestigd in Watou, Karel Grimminckweg 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BV Clemmens Consult
Karel Grimminckweg 2
8978 Watou
e-mail: info@clemmens-consult.be
tel.: +32 (0) 494 50 84 15 (Mario Clemmens)
website: www.clemmens-consult.be

1.     Persoonsgegevens die wij verwerken

BV Clemmens Consult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Categorie Soort persoonsgegevens
Gebruik website en eventuele webformulieren –        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

–        IP- adres (geanonimiseerd)

–        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via een webformulier op onze website

Boekhouding –        Bedrijfsnaam

–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

–        BTW nummer

Nieuwsbrief / mailing –        E-mailadres
Uitnodigingen op papier –        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

Rapporten en dossiers met betrekking tot terreinen waarvoor Clemmens Consult een advies verleent of een concept opstelt.  In deze rapporten kunnen persoonsgegevens van derden voorkomen.

 

Alle andere info die u actief aan ons vertstrekt.

–        Bedrijfsnaam

–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

–        BTW nummer

2.     Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BV Clemmens Consult verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Vertrouwelijke info behandelen we met de grootste zorg en wordt niet verder verspreid.

Op onze website kunnen wij niet controleren of een gebruiker al dan niet jonger is dan 16 jaar.  Wij raden ouders, opvoedingsverantwoordelijken of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@clemmens-consult.be dan verwijderen wij deze informatie.

3.     Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BV Clemmens Consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en eventuele producten.
  • Het afhandelen van een betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Om diensten en/of goederen bij u af te leveren.

Detailoverzicht:

 

Categorie

–        Soort persoonsgegevens

Doel van de verwerking Grondslag
                Gebruik website
–        IP adres (geanonimiseerd)

 

 

–        Bijsturen en optimaliseren van websitebezoek –        Gerechtvaardigd belang
–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

–        Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt

–        Uw aankoop/inschrijving verwerken en afhandelen

–        U antwoorden en/of informeren over de afhandeling van je contactname

–        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

–        Uw toestemming

–        Overeenkomst

 

Nieuwsbrief
–        E-mailadres –        Verzenden van de nieuwsbrief –        Uw toestemming
Uitnodigingen
–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        E-mailadres

–        Bezorgen van uitnodigingen

 

 

–        Uw toestemming
Opvolging van dossiers
Mogelijke persoonsgegevens die we verwerken:

 

–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

 

–        Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt

 

 

–        Leveren van diensten en/of goederen

 

 

–        Naleven overeenkomst

–        Toestemming

 

Boekhouding
–        Bedrijfsnaam

–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

BTW nummer

–        Opvolgen en afhandelen van aankopen en leveringen. –        Wettelijke verplichting

–        Naleven overeenkomst

–        Toestemming

 

 

4.     Geautomatiseerde besluitvorming

BV Clemmens Consult neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BV Clemmens Consult) tussen zit.

5.     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BV Clemmens Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens, tenzij de wetgeving ons andere verplichtingen oplegt:

 

Categorie Bewaartermijn
Gebruik website Maximaal 1 jaar na meest recente websitebezoek of na volledige afhandeling van de overeenkomst opgestart door het invullen van het webformulier
Nieuwsbrief Maximaal 14 dagen na uitschrijven op de nieuwsbrief
Uitnodigingen Maximaal 14 dagen na de vraag voor verwijdering
Boekhouding Minimaal 10 jaar, maximaal 20 jaar

 

6.     Delen van persoonsgegevens met derden

BV Clemmens Consult verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  BV Clemmens Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

7.     Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

BV Clemmens Consult gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Voor het monitoren van haar website gebruikt BV Clemmens Consult Google Analytics:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

8.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.  Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BV Clemmens Consult.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

BV Clemmens Consult

Karel Grimminckweg 2

8978 Watou

e-mail: info@clemmens-consult.be

tel.: +32 (0) 494 50 84 15 (Mario Clemmens)

 

9.     Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BV Clemmens Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@clemmens-consult.be.

BV Clemmens Consult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.