clemmens consult

fytoremediatie

Fytoremediatie is het gebruik van planten voor het vastleggen, verwijderen, omzetten en/of afbreken van schadelijke stoffen in bodems of water.

Plantgeässocieerde bacteriën en mycorrhiza spelen hierbij een belangrijke rol. Soms is de rol van de planten zelfs beperkt tot het verbeteren van de groeicondities voor die micro-organismen. (bron: www.uhasselt.be)

Onze jarenlange ervaring in bodemonderzoek en -sanering combineren we met onze kennis over inrichting en beheer van groenvormen in functie van het inzetten van planten voor de controle of transformatie van bodem- en grondwaterverontreiniging.

Sedert de jaren negentig is er heel wat onderzoek gebeurd op vlak van fytoremediatie.  Door het bundelen van deze vooral academische kennis kan een inschatting worden gemaakt voor de haalbaarheid van fytoremediatie voor een specifiek terrein.  Hierbij hoeft bodemsanering niet het belangrijkste doel te zijn.  Bepaalde gronden zijn verontreinigd maar hoeven niet te worden gesaneerd.   Dit is bijvoorbeeld het geval bij lichte verontreinigingen, bij historische verontreinigingen waarvoor na onderzoek blijkt dat ze geen risico vormen of voor restverontreinigingen na het uitvoeren van een bodemsanering.

Het vergroenen van dergelijke terreinen kan een grote meerwaarde bieden voor mens en ecosysteem niet in het minst op bedrijfsterreinen en in woonomgeving.  De kennis over fytoremediatie draagt in dit geval bij aan het verhogen van de slaagkans van een eventuele aanplant, de afname van de bodemverontreiniging en het verminderen van risico’s die van een beplanting kunnen uitgaan zoals mobilisatie van de verontreiniging als gevolg van veranderende bodemparameters, verspreiding via de voedselketen, bladval, uitdamping, … Ook de valorisatie als biomassa behoort tot de mogelijkheden.   Een dergelijke win-win situatie biedt opportuniteiten en een doordachte monitoring levert meetresultaten die het mogelijk maken het volledige proces op te volgen en erover te communiceren met tal van stakeholders.

Vanaf zomer 2015 participeert Mario Clemmens voor het luik fytoremediatie in Bio2Clean, een spin-off van UHasselt.

Meer info via www.bio2clean.be