clemmens consult

Nieuw kaderdecreet pesticidengebruik

Op 22 februari 2013 werd het nieuwe kaderdecreet duurzaam pesticidengebruik van 8 februari 2013 gepubliceerd.  Het decreet van 21 december 2001 wordt op 1 januari 2015 opgeheven.

Eén van de wijzigingen in vergelijking met het decreet van 21 december 2001 is de uitbreiding van de terreinen met nulgebruik.  In de toekomst zal voor terreinen bij kinderopvang, scholen en instellingen voor kleuter-, basisonderwijs en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding die geen deel uit maken van het openbaar terrein ook een nulgebruik van toepassing zijn.  Dit zal worden geregeld via uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe decreet.

U kunt de volledige tekst van het nieuwe decreet via onderstaande link lezen.

www.ejustice.just.fgov.be_decreet8februari2013

Reacties zijn gesloten.