clemmens consult

pesticidenvrij terreinbeheer

 

Mario Clemmens is adviseur pesticidenvrij terreinbeheer  en geeft sedert 2013 in samenwerking met Inverde opleiding in het pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen.

Iedereen kan bij Clemmens Consult BV terecht voor advies over het pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen.  Clemmens Consult BV evalueert dan de bestaande of geplande situatie en stelt een actieplan op om ongewenste kruidgroei te verhinderen of succesvol te bestrijden.  Het is steeds nuttig om al in de planfase rekening te houden met het toekomstig pesticidenvrij beheer.  Zo kunnen kleine aanpassingen of ingrepen heel wat problemen met ongewenste kruidgroei voorkomen.

U vindt ook heel wat tips op www.zonderisgezonder.be

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) publiceert een handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen.  De handleiding biedt een houvast bij het uitwerken van een duurzaam, geïntegreerd en niet-chemisch onkruidbeheersysteem op verhardingen.