clemmens consult

Pesticidenvrij beheer van verhardingen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) publiceert een handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen.  De handleiding biedt een houvast bij het uitwerken van een duurzaam, geïntegreerd en niet-chemisch onkruidbeheersysteem op verhardingen.  Via onderstaande links kunt u de publicatie en bijhorende bijlage downloaden:

Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen (pdf)

Beslisboom voor onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen (Bijlage bij de handleiding) (pdf)

Reacties gesloten.