clemmens consult

over clemmens consult

Clemmens Consult BV, in 2005 opgericht, verleent advies op vlak van fytoremediatie en pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen.

Op die manier draagt Clemmens Consult BV bij aan het verhogen van de biodiversiteit en de natuurwaarde van de buitenomgeving gelijktijdig met het creëren van een gezonde en aangename woon- en werkomgeving.

Clemmens Consult biedt ook praktische ondersteuning bij de uitvoering.  Daarnaast helpt Clemmens Consult  zoeken naar middelen, zoals subsidies, om uw project te kunnen realiseren.

Onze adviezen steunen op diverse principes:

  • permacultuur: het ontwerpen van een functioneel systeem om de mens heen met de sterkte en de veerkracht van een ecosysteem
  • ecologisch terreinbeheer (geen gebruik van pesticiden of kunstmeststoffen)
  • minimale bodemverstoring
  • maximaal gebruik van natuurlijke processen
  • onderhoudsarme oplossingen

Clemmens Consult geeft advies zowel voor particuliere tuinen, bedrijventerreinen, scholen, publieke ruimte, …

Mario Clemmens is geoloog en houder van een bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde.

Clemmens Consult werkt voor sommige opdrachten samen met andere deskundigen, boorfirma’s, laboratoria, …  Ons uitgebreid netwerk kan een belangrijke meerwaarde zijn voor uw project.