clemmens consult

Nieuw uitvoeringsbesluit pesticidengebruik

Op 18 maart 2013 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 gepubliceerd houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.

Via onderstaande link kunt u de volledige tekst lezen.

www.ejustice.just.fgov.be_uitvoeringsbesluit duurzaam gebruik van pesticiden_15 maart 2013

Reacties zijn gesloten.