clemmens consult

Tip: Laat grond niet onbegroeid.

Naakte grond wordt vlug bezet door pionierplanten.  Dat is een natuurlijk proces.  Op zich is dat geen probleem maar sommige van die planten zijn mogelijk ongewenst.  Een handige oplossing bestaat erin om de naakte grond in te zaaien met een bloemenweidemengsel in het geval het terrein in de zon gelegen is of met bosflora als het terrein zich vooral in de schaduw bevindt.

Dit is een ideale oplossing om te voorkomen dat naakte gronden bijvoorbeeld na het uitvoeren van afgravings- of aanvullingswerken begroeid raken met ongewenste kruidachtige planten.

Hou bij de soortenkeuze wel rekening met de bodemkenmerken.  Er bestaan samengestelde mengsels voor kleiige, lemige of zandige gronden en voor vochtige, natte of droge gronden.  Om in het eerste jaar ook al wat bloeiende planten te hebben, raden we aan om 20% akkerbloemen mee in te zaaien.  Kies bij voorkeur voor inheemse planten.

Inzaaien kan van half maart tot half juni en van eind augustus tot eind oktober.

Het beheer bestaat uit het twee maal per jaar maaien (begin juli en begin oktober).

 

Contacteer ons gerust voor meer inlichtingen of advies.

 

Reacties zijn gesloten.